top of page

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo korisnike da prigovor kojim iznose svoje eventualno nezadovoljstvo na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku na navedene adrese:

ili

  • Sjedište tvrtke: Stjepana Radića 3, 43284 Hercegovac

ili

  • Adresa rada (online poslovanje): Moslavačka 147, 43284 Hercegovac

 

Pisanim putem, bez odgađanja, će biti potvrđen primitak istog prigovora.
Odgovor na pisani prigovor korisnika dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

 

Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja ili organizatora usluge. Dok Agencija ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriče davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Putnik se odriče prava na tužbu.
Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći iznos neiskorištenog dijela usluga, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene izleta. Ovime se isključuje pravo Putnika na naknadu stvarne štete.

Za slučaj spora uglavljuje se mjerodavnost prava i nadležnost suda prema sjedištu turističke agencije organizatora ili davatelja usluge.

Za rješavanje online spora, zadužena je EU platforma za internetsko rješavanje sporova

bottom of page